Pick Up at Place

Komplexní řešení pro integraci přepravních služeb nabízejících doručení na výdejní místo či adresu s napojením na VirtueMart.

 • joomla 3.10
 • virtuemart 3.8
 • component
 • plugin: pickupatplacebypv
 • plugin: vmshipment
Pick Up at Place: Komponenta
1.10.1
14.09.2021 17:21

Seznam změn pro „Pick Up at Place: Komponenta”

Aktuální verze

1.10.114.09.2021 17:21
 • Oprava textového vyhledání poboček v pokladně při takové konfiguraci, kdy je více typů umístění současně v jedné dopravě.

Starší verze

1.10.026.04.2021 14:30
 • Přidána podpora pro import přepravních služeb přepravců (nutná podpora v pluginech vybraných přepravců).
 • Úprava rozvržení a textů týkající se instrukcí v importech.
 • Problémy v objednávkách při exportu dat jsou nyní zobrazeny jako hlášení Joomla! typu "chyba" místo "varování".
 • Vícero úprav a oprav funkčnosti komponenty.
1.9.019.03.2021 17:46
 • Doplněna funkce zjednodušeného exportu objednávek skrze jednotnou URL + nápověda přímo v detailu exportu.
 • Doplněn nový stav exportu "uzavřeno" pro záznamy, které je vhodné nějak ukončit, ale nelze či nechceme je exportovat.
 • Po dokončení vybraných akcí během exportu bude automaticky zobrazena záložka s relevantními informacemi.
 • Do přehledu exportů doplněn sloupec s počtem objednávek.
 • Doplněn symbol otazníku k elementům v administraci jež mají nápovědu po najetí kurzoru (ovlivňuje komponentu i její pluginy).
 • Úpravy administračního rozhraní pro export (zrušeno množství nepřehledného JS kódu, drobné úpravy layoutu).
 • Drobné úpravy barev v přehledu exportů pro stavy "uzavřeno" a "založeno".
 • Interní úpravy a vylepšení v komponentě.
1.8.129.06.2020 22:57
 • Doplněna volba v hlavní konfiguraci pro ignorování duplicit v titulcích umístění při importu (opravuje problém s importem v případech, kdy data některé služby obsahují skutečně duplicitní pobočky a nepomůže ani úprava titulku umístění v konfiguraci pluginu).
 • Oprava chyby při importu více typů umístění z různých pluginů pomocí CRON CLI.
 • Opraven generovaný název souboru pro ukládání stažených dat při importu (čitelnější časový údaj a doplněno skutečně unikátní ID). U nových importů s parametry mohlo dojít k vzájemnému přepsání dat mezi importy.
1.8.026.06.2020 17:35
 • Doplněna podpora parametrů při importu (včetně podpory při importu v CRON skrze CLI i URL).
 • V přehledu importů doplněn sloupec s parametry.
 • Možnost řadit dle počtu naimportovaných umístění v přehledu importů.
 • Oprava podbarvení záznamů v přehledu importů a exportů v Joomla! 3.x.
 • Úprava administračního rozhraní pro import (zrušeno množství nepřehledného JS kódu, podpora parametrů, drobné úpravy layoutu).
 • Úpravy v kódu a vylepšení funkčnosti CLI skriptu pro import (efektivnější kód, lepší validace vstupních parametrů, ...).
 • Vylepšení nápovědy pro konfiguraci CRONu v editaci importu.
 • Mnoho interních úprav a vylepšení v komponentě.
 • Opravena inicializace konfigurace pluginů (od PHP 7.3 byl problém při importů více služeb naráz).
1.7.128.01.2020 23:35
 • Interní úpravy a vylepšení komponenty.
1.7.021.12.2019 13:57
 • Nový parametr u CRON skriptu (CLI) pro určení jazyka prostředí Joomla! při importu.
 • Interní úpravy a vylepšení komponenty.
 • Oprava PHP varování v přehledu komponenty.
1.6.025.04.2019 22:39
 • Doplněn počet naimportovaných umístění v přehledu importů.
 • Doplněna možnost v CLI skriptu pro import umístění vložit název konkrétního pluginu pro import všech typů umístění jež plugin nabízí místo vypisování všech konkrétních typů importu.
 • Zobrazení a zapsání eventuální chyby při parsování JSON dat během importu dat.
 • Vylepšeny některé chybové hlášky při kontrole objednávek před exportem.
 • Drobná úprava v CSS u poboček na frontendu.
 • Drobné interní úpravy, opravy a vylepšení napříč celou komponentou.
 • Podpora efektivnějšího importu umístění z XML (nutná podpora v pluginech pro konkrétní služby).
 • Přidáno chybové hlášení v případě vstupu do neexistujícího záznamu v administraci.
1.5.113.09.2018 20:54
 • VYŽADUJE VERZI PLUGINU "DOPRAVA PRO VIRTUEMART" >= 1.4.1
 • Změna způsobu načítání JS a CSS skriptů (řeší problém s podmíněnými dopravami v některých OPC).
 • Oprava za účelem zabránění odeslání formuláře v OPC třetí strany při vyhledávání umístění.
1.5.005.12.2017 23:49
 • Pročištěny CSS skripty.
 • Pokud není známý prefix (předvolba) telefonního čísla, tak se prefix místo ??? při exportu objednávek vůbec nevyplní.
 • Vylepšené hledání prázdných polí při generování titulku umístění.
 • Oprava kontroly formátu umístění při importu.
 • Opraveny některé problémy se z-indexem při opakovaném otevírání dialogu pro výběr umístění.
1.4.026.10.2017 21:44
 • Implementován nový způsob tvorby titulků pro umístění dle vlastních preferencí (formát titulku bude možné upravit pomocí nové volby v konfiguraci konkrétního pluginu; volba bude postupně implementována ve všech pluginech).
 • Do pole pro textové vyhledávání v umístěních bylo doplněno tlačítko pro smazání textu.
 • Oprava chybějícího toolbaru ve správě pluginů v Přehledu v komponentě (Joomla! >= 3.8).
 • Oprava načítání jazykových souborů.
1.3.106.09.2017 18:46
 • Do sekce pro Import doplněn údaj "ID typu importu" (údaj lze využít při automatickém importu dat).
 • Drobná úprava designu instrukcí v sekci Import a Export.
1.3.016.07.2017 15:53
 • Doplněna podpora pro import dat (umístení) skrze URL.
 • Drobné úpravy v CSS skriptech.
 • Interní úpravy ohledně práce s adresou (nutné pro správnou funkčnost pluginu pro DPD).
 • Opraven problém s importem dat skrze CLI skript v novějších verzích Joomla!.
 • Opraven obsah tooltipů u objednávkek s chybou při exportu.
1.2.124.10.2016 16:17
 • Opraven problém s načítáním konfigurace pluginů (řeší například problém s importem umístění u služby 'Zásilkovna.cz' skrze CRON, kde nebylo možné načíst Klíč API nutný k získání dat ze serveru).
1.2.003.10.2016 22:56
 • NOVÁ SEKCE EXPORT DAT V ONLINE DOKUMENTACI K PRODUKTU
 • Doplněna podpora importu z JSON dat.
 • Vylepšení exportu dat (podrobnější hlášky po akcích, automatická kontrola dat v objednávkách).
 • Změna způsobu načítání objednávek pro export (starší exporty nebudou převedeny, ale budou obsahovat odkaz na původní objednávku).
 • Drobné úpravy v náhledu umístění a opraveno formátování některých údajů.
 • Vylepšení designu u některých sekcí komponenty v administraci pro Joomla 2.5.
 • Optimalizace ukládání některých dat do DB.
 • Mnoho interních úprav, oprav a vylepšení v kódu rozšíření.
 • Oprava některých specifických problémů s načítáním fotek umístení..
 • Oprava několika chyb v překladech.
1.1.102.09.2016 16:05
 • Opraveno ukládání zpravy u exportu, pokud je ve stavu Vytvořeno.
1.1.018.08.2016 20:18
 • Podpora exportů do systémů dopravců (plugin pro službu musí tuto funkcionalitu podporovat - info u jednotlivých pluginů).
 • Podpora doprav na adresu (zejména kvůli případným exportům).
 • Mnoho interních úprav / oprav a vylepšení designu v administraci i na webu.
1.0.017.01.2016 19:26
 • PRVNÍ VERZE
Pick Up at Place: Doprava pro VirtueMart
1.6.1
25.07.2021 17:11

Seznam změn pro „Pick Up at Place: Doprava pro VirtueMart”

Aktuální verze

1.6.125.07.2021 17:11
 • Upraveno načítání doručovací adresy při vyhodnocení podmínek zobrazení (v určitých případech opravuje možné problémy s vyhodnocením podmínek pro zemi a psč).
 • Konkrétní zákaznické pole (aktuálně země a psč) pro vyhodnocení podmínek zobrazení se nyní přebírají z konfigurace pluginu.

Starší verze

1.6.026.04.2021 14:30
 • VYŽADUJE VERZI KOMPONENTY >= 1.10.0
 • Přidána podpora pro importované služby přepravců (nutná podpora v pluginech vybraných přepravců).
 • Doplněn symbol otazníku k label elementům s nápovědou v konfiguraci dopravy ve VirtueMartu.
1.5.019.03.2021 17:45
 • VYŽADUJE VERZI KOMPONENTY >= 1.9.0
 • Doplněna nová konfigurační volba k zobrazení tlačítek pro zjednodušený export v toolbaru v přehledu objednávek ve VirtueMartu (záložka Export v konfiguraci pluginu).
 • Přejmenována záložka "Objednávky" na "Export" v konfiguraci pluginu.
 • Vylepšeno načítání konfigurace VirtueMart na některých místech v kódu pluginu.
1.4.410.09.2019 20:41
 • Oprava načítání země při exportu dat ve VM 3.4.5 (bug je pouze v revizích VM 10035 - 10057).
1.4.325.04.2019 22:40
 • Minoritní oprava překladu názvu země při exportu objednávek.
1.4.226.09.2018 18:32
 • Opraven bug z verze 1.4.1 způsobující PHP Fatal Error v pokladně v PHP < 7.1.
1.4.113.09.2018 20:54
 • Změna způsobu načítání JS a CSS skriptů (řeší problém s podmíněnými dopravami v některých OPC).
1.4.018.06.2018 19:37
 • Doplněny omezující podmínky dle kategorií produktů v objednávce.
 • Doplněny omezující podmínky dle rozměrů produktů v objednávce.
 • Drobné úpravy u některých konfiguračních polí a doplněna základní kontrola správnosti zadaných údajů pro snadnější konfiguraci metody.
1.3.015.12.2017 12:21
 • Nová volba 'Porovnávat minimální výši objednávky pro dopravu zdarma včetně slevy z kupónu' v konfiguraci přepravní metody (pouze ve VM3).
 • Drobné úpravy překladů některých voleb v konfiguraci dopravy.
 • Oprava ukládání a zobrazení informací o cenách a použité dani u dopravy.
 • Oprava konverze cen dle měny nastavené v dopravě (VM3).
1.2.223.06.2017 16:45
 • Opravena chyba v konfiguraci pluginu pro VM >= 3.2.
1.2.121.10.2016 22:17
 • Opraven výběr více hodnot u volby pro omezení dopravy dle země v Joomla! 3.x a VM 3.x.
1.2.003.10.2016 22:56
 • Úprava popisků u některých voleb.
 • Optimalizace ukládání některých dat do DB.
 • Oprava chybějícího názvu umístění v notifikaci ve VM 2.6.
 • Oprava načítání cen objednávek pokud jsou v jiné než výchozí měně.
 • Oprava názvu dopravy v náhledu objednávky (frontend) a ve faktuře v případě dopravy na adresu.
 • Oprava chybějícího náhledu na pobočku v náhledu objednávky (frontend) na některých webech.
1.1.102.09.2016 16:05
 • Doplněna nová konfigurační volba (v konfiguraci pluginu) pro stavy objednávek, které mají být zahrnuty v exportech (POKUD POUŽÍVÁTE EXPORT OBJEDÁVEK, TAK JE NUTNÉ TUTO VOLBU VYPLNIT!!!).
1.1.018.08.2016 20:19
 • Přidány nové volby v konfiguraci pluginu (ve správci pluginů v Joomle!).
 • Podpora doprav na adresu (zejména kvůli případným exportům).
 • Mnoho interních úprav / oprav a vylepšení designu v administraci i na webu.
1.0.017.01.2016 19:27
 • PRVNÍ VERZE
 • Níže si můžete vybrat z dostupných variant produktu.

 • Pro více informací klikněte na název konkrétní varianty.

Daň (DPH) bude naúčtována dle platné legislativy v EU pouze zákazníkům z České republiky a eventuelně zákazníkům z Evropské unie (MOSS) pokud neuvedou platné DIČ.

Shrnutí

Řešení sestává ze tří typů rozšíření pro Joomla!, které navzájem spolupracují. Komponenta slouží jako centrální místo pro správu a konfiguraci služeb (Balík na poštu, Balík do ruky, doručení na Z-Point přes společnost Zásilkovna.cz, doručení na adresu, apod.) od různých přepravců (Česká pošta, Zásilkovna.cz, apod.), dále se využívá pro import umístění (pošty, z-pointy, apod.) a export objednávek do aplikací jednotlivých přepravců. Napojení komponenty na konkrétní přepravní službu je řešeno za pomocí samostatných pluginů (viz přehled níže). Komponenta je dále pomocí dalšího pluginu propojena s konkrétním e-commerce rozšířením (aktuálně je dostupné napojení pouze pro VirtueMart).

Hlavní vlastnosti

 • Snadný a efektivní import umístění (pošty, provozovny, partnerské obchody, balíkomaty, apod.).
  • Automaticky (skrze CRON na serveru)
  • Manuálně (v administraci komponenty)
 • Inteligentní a rychlé vyhledávání poboček s našeptáváním adres.
 • Unikátní design "umístění" pro každou jednotlivou službu (inspirovaný designem poskytovatele služby).
 • Kontrola omezení na umístěních (možnosti závisí na konkrétní službě) včetně zobrazení upozornění proč nelze na pobočku objednávku doručit (např. při dočasném uzavření pobočky či při omezení maximální hmotnosti objednávek, apod.).
 • Konfigurace dopravného a balného dle hmotnosti pro každou dopravu zvlášť.
 • Filtrování umístění v dopravě (možnosti závisí na konkrétní službě) dle předem naprogramovaných podmínek (např. pro rozdělení umístění v České republice a na Slovensku je možné pohodlně odfiltrovat umístění do dvou doprav s různými cenami).
 • Možnost sloučení umístění z více služeb do jedné dopravy (např. Balík na poštu + Zásilkovna + Uloženka, atd.) pro zjednodušený výběr adresy z jednoho seznamu.
 • Konfigurace chování a vzhledu dopravy:
  • Formulář může být zobrazen přímo ve stránce pokladny nebo v dialogu, dostupném po kliknutí na tlačítko.
  • Vyhledávání umístění může být řešeno buď za pomocí textového pole s našeptáváním (rychlé vyhledání v reálném čase dotazováním na server) nebo pomocí klasického výběru s předem načteným seznamem umístění (vhodné pouze pro menší počet možných umístění k výběru).
  • Dodatečné informace o umístění mohou být zobrazeny v záložkách či pomocí rozvržení akordeon (harmonika).
  • V případě zájmu a zajímavého nápadu je možné přidat další možnosti konfigurace.
 • Při dopravě na adresu je možné určit konkrétní službu přepravce (doporučený balík, cenný balík, expres doprava po větších městech, apod.). Pozn.: Tato informace prozatím slouží zejména k identifikaci služby v exportu objednávek, ale do budoucna může mít tato informace další využití.
 • Pohodlný export dat z objednávek do aplikací přepravců. Pozn.: Tuto funkci podporují pouze některé pluginy pro napojení služeb (např. Zásilkovna, Geis a další).
 • Pro informace ohledně napojení a podpory služeb u konkrétních dopravců prosím klikněte na tlačítko VÍCE INFORMACÍ uvedené u každého pluginu níže.

Podmínky nákupu

 • Pluginy zajištující napojení na konkrétní služby jsou zpoplatněny (viz přehled níže).
 • Hlavní komponenta pro správu umístění a plugin s Dopravou pro napojení na e-commerce rozšíření (VirtueMart) jsou k dispozici zdarma při zakoupení libovolného pluginu (nebo více) zajištující napojení na některou službu.

Varianty produktu

Česká pošta (CZ)

Napojení na přepravní služby České pošty.

Více informací

Pick Up at Place: Česká pošta (CZ)

Doručení na umístění

 • Balík na poštu
 • Balík do balíkovny

Doručení na adresu

 • Balík do ruky
 • Balík Expres
 • Balík Nadrozměr
 • Cenný balík
 • EMS
 • Doporučený balíček
 • Obyčejný balík
 • + zahraniční varianty

Export

Rozšíření neobsahuje možnost exportu objednávek! V případě zájmu o konkrétní způsob napojení mě prosím kontaktujte ještě před zakoupením.

Pick Up at Place: Česká pošta (CZ)
1.2.0
01.11.2017 21:03

Seznam změn pro „Pick Up at Place: Česká pošta (CZ)”

Aktuální verze

1.2.001.11.2017 21:03
 • VYŽADUJE VERZI KOMPONENTY >= 1.4.0
 • Nová konfigurační volba v sekci "Obecné nastavení" pro vlastní formát titulku u umístění (podrobnosti o volbě naleznete v Online Dokumentaci v sekci "Formát titulku umístění").

Starší verze

1.1.001.10.2017 19:47
 • Doplněna podpora pro novou službu "Balík do balíkovny".
 • NOVÁ SLUŽBA MÁ ODDĚLENÝ TYP IMPORTU I UMÍSTĚNÍ!
1.0.017.01.2016 19:27
 • PRVNÍ VERZE (NAHRAZUJE PŮVODNÍ PLUGIN PRO SLUŽBU "BALÍK NA POŠTU"). PŮVODNÍ PLUGIN ODINSTALUJTE AŽ PO INSTALACI TOHOTO NOVÉHO!!!
 • Doplněny dopravy na adresu (zejména kvůli případným exportům).
 • Interních úpravy a opravy.
  • STANDARD (2 MĚSÍCE) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

  • STANDARD (6 MĚSÍCŮ) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

Prodejní cena: 64,61 €

Zásilkovna (CZ)

Napojení na přepravní služby od společnosti Zásilkovna s.r.o.

Více informací

Pick Up at Place: Zásilkovna (CZ)

Doručení na umístění

Doprava na pobočky Zásilkovna.cz (Z-Pointy) ve všech dostupných zemích v závislosti na konfiguraci vašeho účtu u přepravce.

Pozn.: Plugin neobsahuje externí výdejní místa (pobočky partnerských přepravců)!

Doručení na adresu

Doprava na adresu přes libovolné partnerské přepravce společnosti Zásilkovna.cz.

Export

 • Export do CSV pro snadný import objednávek ve webové aplikaci přepravce
 • Automatická kontrola vybraných údajů v objednávce před exportem
Pick Up at Place: Zásilkovna.cz (CZ)
1.4.0
26.04.2021 14:31

Seznam změn pro „Pick Up at Place: Zásilkovna.cz (CZ)”

Aktuální verze

1.4.026.04.2021 14:31
 • VYŽADUJE VERZI KOMPONENTY >= 1.10.0
 • VYŽADUJE VERZI PLUGINU "DOPRAVA PRO VIRTUEMART" >= 1.6.0
 • Doplněn import skrze APIv4 (zahrnuje drobné změny v datech poboček a obsahuje pravidelně aktualizovaná data o externích přepravcích).
 • Doplněny parametry k importu (výběr z API, možnost importovat pouze data o externích přepravcích).
 • Doplněny informace k možnostem importu.
 • Automatické zaokrouhlování dobírkové částky v měně HUF (na dělitelné pěti) při exportu dle standardních pravidel v Maďarsku.
 • Kontrola dobírky a její měny v objednávkách v exportech dle zvolené služby / pobočky.
 • Kontrola stavu pobočky a zobrazení informace v případě nemožnosti jejího výběru (APIv4).
 • Nové informace o možnosti platby kartou na pobočce (APIv4) a přijímané měně v detailu pobočky.
 • Rozšířena možnost odfiltrování vybraných poboček u dopravy dle jejich stavu (APIv4).
 • Odstranění původních pevně definovaných externích přepravců.
 • Úprava výchozí podoby titulku umístění (doplněn stát a UID).

Starší verze

1.3.021.01.2018 14:11
 • AKTUALIZACE DOPRAVNÍCH SLUŽEB NA ADRESU
 • Doplněny nové služby: Bulharsko DPD, Polská Pošta 24h, Polsko DPD, Rumunsko FAN, Spojené království Royal Mail
 • Odstraněny služby: Česká republika InTime, Rumunsko Cargus, ZkusToDoma Praha
1.2.026.10.2017 21:45
 • VYŽADUJE VERZI KOMPONENTY >= 1.4.0
 • Nová konfigurační volba v sekci "Obecné nastavení" pro vlastní formát titulku u umístění (podrobnosti o volbě naleznete v Online Dokumentaci v sekci "Formát titulku umístění").
 • Konfigurační volba "API Klíč" byla přesunuta do nové sekce "Konfigurace".
1.1.018.08.2016 20:19
 • Doplněny dopravy na adresu (zejména kvůli případným exportům).
 • Doplněn export do CSV (pro import do systému dopravce).
 • Aktualizován seznam zemí, ve kterých lze nalézt nová umístění.
 • Interních úpravy a opravy.
1.0.017.01.2016 19:28
 • PRVNÍ VERZE
  • STANDARD (2 MĚSÍCE) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

  • STANDARD (6 MĚSÍCŮ) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

Prodejní cena: 86,15 €

DPD (CZ)

Napojení na přepravní služby od společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Více informací

Pick Up at Place: DPD (CZ)

Doručení na umístění

 • Doprava na výdejní místa Pickup (dříve DPD ParcelShop) v České republice

Doručení na adresu

 • DPD Private
 • DPD CLASSIC
 • DPD 10:00
 • DPD 12:00
 • DPD 18:00

Export

 • Export ve formátech TXT a CSV pro snadný import objednávek ve webové aplikaci Moje DPD
 • Automatická kontrola vybraných údajů v objednávce před exportem
Pick Up at Place: DPD (CZ)
1.3.0
26.06.2020 17:35

Seznam změn pro „Pick Up at Place: DPD (CZ)”

Aktuální verze

1.3.026.06.2020 17:35
 • VYŽADUJE VERZI KOMPONENTY >= 1.8.0
 • Doplněna podpora pro import poboček z 16 zemí skrze parametr při importu.
 • Upravena výchozí hodnota pro titulek umístění (doplněna země a UID).
 • Opravena URL pro import poboček.
 • Oprava a vylepšení parsování otevírací doby u poboček.

Starší verze

1.2.021.12.2019 13:57
 • VYŽADUJE KOMPONENTU VERZE >= 1.7.0
 • Nový typ exportu pro zásilky (TXT).
 • Odstranění mezer z PSČ při exportu zásilek.
 • Oprava jazykové konstanty Exportu do CSV.
1.1.003.11.2017 11:25
 • VYŽADUJE VERZI KOMPONENTY >= 1.4.0
 • Nová konfigurační volba v sekci "Obecné nastavení" pro vlastní formát titulku u umístění (podrobnosti o volbě naleznete v Online Dokumentaci v sekci "Formát titulku umístění").
1.0.106.09.2017 18:48
 • Doplněny instrukce pro export dat.
1.0.016.07.2017 15:53
 • PRVNÍ VERZE
 • VYŽADUJE KOMPONENTU VERZE >=1.3.0
  • STANDARD (2 MĚSÍCE) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

  • STANDARD (6 MĚSÍCŮ) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

Prodejní cena: 86,15 €

PPL (CZ)

Napojení na přepravní služby od společnosti PPL CZ s.r.o.

Více informací

Pick Up at Place: PPL (CZ)

Doručení na umístění

 • Doprava na výdejní místa ParcelShop v České republice a partnerské pobočky na Slovensku, v Polsku a Německu (poslední od verze 1.1.0)

Doručení na adresu

 • PARCEL CZ PRIVATE
 • PARCEL CZ BUSINESS
 • PARCEL CZ DOPOLEDNÍ BALÍK
 • EXPORTNÍ BALÍK
 • PARCEL CONNECT

Export

 • Export do CSV pro snadný import objednávek ve webové aplikaci pro klienty PPL
 • Automatická kontrola vybraných údajů v objednávce před exportem
Pick Up at Place: PPL (CZ)
1.1.0
28.01.2020 23:35

Seznam změn pro „Pick Up at Place: PPL (CZ)”

Aktuální verze

1.1.028.01.2020 23:35
 • VYŽADUJE KOMPONENTU VERZE >=1.7.1
 • Nová konfigurační volba pro import poboček jen z vybraných zemí (UPOZORNĚNÍ: výchozí hodnota je pouze Česká republika!!!).
 • Možnost importu poboček z Německa.
 • Po importu poboček je uveden souhrn s počtem naimportovaných umístění dle země.
 • Doplněna informace o zemi do náhledu pobočky na frontendu.
 • Interní úpravy a vylepšení pluginu při stahování dat k pobočkám.
 • Oprava problému, pokud nejsou data poboček pro některou zemi k dispozici (v poslední době se jedná o Slovensko, ale může jít o dočasný problém u PPL). Nyní import neskončí s chybou, ale informuje o problému při stažení ve zprávě daného importu.

Starší verze

1.0.005.12.2017 23:49
 • PRVNÍ VERZE
 • VYŽADUJE KOMPONENTU VERZE >=1.5.0
  • STANDARD (2 MĚSÍCE) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

  • STANDARD (6 MĚSÍCŮ) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

Prodejní cena: 86,15 €

DPD (SK)

Napojení na přepravní služby od společnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Více informací

Pick Up at Place: DPD (SK)

Doručení na umístění

 • Doprava na výdejní místa Pickup (dříve DPD ParcelShop) na Slovensku

Doručení na adresu

 • DPD HOME
 • DPD CLASSIC
 • DPD 10:00
 • DPD 12:00
 • DPD 18:00
 • DPD GUARANTEE

Export

 • Export do CSV pro snadný import objednávek ve webové aplikaci Zákaznický portál DPD SK
 • Automatická kontrola vybraných údajů v objednávce před exportem
Pick Up at Place: DPD (SK)
1.1.0
10.09.2019 20:41

Seznam změn pro „Pick Up at Place: DPD (SK)”

Aktuální verze

1.1.010.09.2019 20:41
 • Doplněn export dat do CSV (pro použití v Zákaznickém portálu DPD SK).
 • Doplněna služba DPD GUARANTEE.
 • Logo výdejních míst nahrazeno fotografiemi (pokud jsou dostupné).
 • Odstraněna informace o možnosti dobírky na výdejních místech (je dostupná vždy).

Starší verze

1.0.001.08.2019 22:14
 • PRVNÍ VERZE
 • VYŽADUJE KOMPONENTU VERZE >=1.6.0
  • STANDARD (2 MĚSÍCE) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

  • STANDARD (6 MĚSÍCŮ) produkt, dokumentace, základní podpora

   Zakoupením této varianty získáte po dobu předplatného:

   • přístup ke stažení produktu (všechny dosud vydané verze)
   • online dokumentaci k produktu
   • základní technickou podporu k produktu

   Poznámka:
   Pokud již máte aktivní předplatné k produktu, nová objednávka prodlouží dobu aktuálního předplatného o dobu zvolené varianty.

Prodejní cena: 107,68 €

Obecné vlastnosti našich produktů

 • Rozšíření je svobodný software s licencí GNU/GPLv3.
 • Rozšíření lze snadno nainstalovat přes Správce rozšíření v Joomla! a je funkční ihned po aktivaci.
 • Rozšíření automaticky kontroluje nové aktualizace přes Správce rozšíření v Joomla! (automatická instalace nových verzí přes Joomla! prozatím není k dispozici - je nutné stáhnout a nainstalovat novou verzi manuálně).
 • Žádné texty zapsané napevno v programovém kódu! Pro všechny texty používáme naše vlastní soubory s překlady, které je možné přetížit a upravit běžným způsobem v Joomla!.
 • Žádné úpravy (hacky) v jádře Joomla! či v kódu jiných rozšíření!
 • Rozšíření je plně kompatibilní se všemi našemi ostatními rozšířeními!

Kompatibilita

Naše rozšíření testujeme vždy v nejnovějších stabilních verzích Joomla! a VirtueMart, proto vždy doporučujeme průběžně aktualizovat. Rozšíření bude pravděpodobně fungovat i ve starších verzích (přinejmenším nižší verze tohoto rozšíření), ale bohužel není v našich silách udržovat a testovat všechna naše rozšíření zpětně kompatibilní se všemi historicky vydanými verzemi Joomla! a VirtueMart.

 • Joomla!: 3.10.x
 • VirtueMart: 3.8.x
 • PHP: 5.6.x - 7.4.x

Další požadavky:

 • jQuery: 1.6+
 • jQuery UI: 1.9.2+

Demo

Veřejné webové stránky pro testování našich rozšíření. DEMO PANEL umístěný na testovacích webech obsahuje užitečné informace a některé vybrané volby z konfigurace našich rozšíření pro úpravu jejich chování.

Obrázky

 • Detail pošty u služby 'Balík na poštu'
 • Detail Z-Pointu u služby 'Zásilkovna.cz' spolu s varováním o překročení hmotnosti pro tuto pobočku
 • Přehled v komponentě Pick Up at Place
 • Výpis importů v komponentě Pick Up at Place
 • Výpis umístění v komponentě Pick Up at Place
 • Výpis exportů v komponentě Pick Up at Place
 • Konfigurace Pick Up at Place pluginu Doprava pro VirtueMart